Mirë se vini në Web Faqen e Shkolles së mesme elektroteknike “Gjin Gazulli”www.gjingazulli.org

“Duke pranuar se cilësia e jetës si sot edhe në të ardhmen, varet nga cilësia e arsimimit e ofruar nga shkollat publike, Sh.m.e “Gjin Gazulli” është e përkushtuar për arsim dhe e angazhuar për plotësimin e nevojave të çdo nxenesi te saj.”

 

___________________________________________________________

 

Me 04.05.2015 në lokalet e SH.M.E.”Gjin Gazulli” është mbajt promovimi i librit me poezi  i  nxënëses së shkollës  sonë Besarta Pacolli.

___________________________________________________________

 

                   “Një vizitë në Bibliotekën “Hivzi Sylejmani”

___________________________________________________________

 

 

” Në garën e shkollave profesionale të Prishtinës që u mbajt në MASHT  shkolla jonë u prezentua me dy projekte.

___________________________________________________________

 

                   “Këtë vit vazhdoi projekti I KEDS Academy me KEDS -in.

___________________________________________________________

 

Njoftohen maturantët e SH.M.E “Gjin Gazulli” se eskursioni i paraparë për 08.09.2014 nuk do të realizohet në këtë datë.

___________________________________________________________

 

 Fotot e certifikimit të nxënësve të SH.M.E.
“Gjin Gazulli” në Kolegjin “Riinvest”.

___________________________________________________________

Vizita shkollës “Gjergj Canco ” në Tiranë.

____________________________________________________

Me 05.09.2013 do të organizohet eskursioni për nxënësit e klasëve të dymbëdhjeta dhe trembëdhjeta në R. e Shqipërisë.

Me respekt “Korab Shehu” dhe “Drejtoria e Shkollës”

____________________________________________________

Dinamika e punës për afatin e gushtit

Shkolla jonë mori pjesë me sukses në  Panairin e shkollave profesionale të Kosovës që u organizua në hotel Grand nga DVV International.

 

Kabineti i Informatikës është pajis falë donacionit të Kompanisë DVV -International

Njoftohen të gjithë maturantët e interesuar se ditën e martë dhe të enjte  nëora 12.30 do të mbahen ushtrime në lëndën e gjuhës shqipe për testin e maturës.


Raporti i vetëvlerësimit i SH.M.E.”Gjin Gazulli

Komunikatë për media

Matura 2012

Raporti i vetëvlerësimit i SH.M.E.”Gjin Gazulli”.

___________________________________________________________

 

                   “Një vizitë në Bibliotekën “Hivzi Sylejmani”

___________________________________________________________

 

       Galeriaprezantimi      Dita e fundit       Debate nga nxenesit       Sporti 2010-2011      Projekti Humanitar


Kalendari per vitin shkollor 2012/2013

UA nr. 30 – 2014 Kalendari shkollor per vitin 2014 – 2015

Shkolla jonë këtë vit ka pasur arritje të mëdha në të gjitha lëmite.Arritje të mëdha në ngritjen e cilësisë në mësim,sport,art dhe aktivitete tjera.Suksesi i parë i këtij viti është aksioni humanitar.Pastaj vlen të përmendet aktiviteti i votuesve të së ardhmes,debatet e organizuara brenda shkollës me shkolla të tjera,realizimi me sukses i aksionit për dhurimin e gjakut, realizimi i filmit të metrazhit te shkurtër ,mbrëmja shoqërore etj.Sukses i vitit është padyshim realizimi i projektit të financuar nga Zyra nderlidhese e komisionit europian per renovimet e shumta që bënë në shkollë:Rinovimi i kulmit,izolimi i jashtëm i shkollës,instalimi i ri i nxemjes qëndrore dhe vendosja e paneleve diellore.Fillimi i riciklimit të mbeturinave në bashkupunim me AUK etj.